Διοργάνωση

07 - ΠΑΣ logo B Tranparent

Παγκύπριος Αντιαναιμικός Σύνδεσμος

Οδός: Λεωφόρος Ακροπόλεως 26,
2006, Ακρόπολη Λευκωσία,
Τ.Θ. 28503, 2080, Ακρόπολη, Λ/σία
Τηλ: (+357) 22429141
Φαξ: (+357) 22315792

https://www.thalassaemia.cy/
info@thalassaemia.cy

 

Γραμματεία Συνεδρίου

Cubix-Logo-no-Background

Cubix Minds Events

Τ.Θ. 54227, 3722 Λεμεσός, Κύπρος, Τηλ: (+357) 7000 4464

ww.cubix.com.cy

hello@cubix.com.cy