Γεώργιος Κτενάς

Graduated 1st in class in1972 from the American University of Beirut on a full Fulbright/AID scholarship. With a BSc. Pharmacy Honours Worked for 3 years as a Pharmaceutical Consultant (Med. Rep.) with Warner Lambert and Squibb and then as Production and Registration manager to Medochemie Pharmaceutical manufacturer. Opened first Pharmacy in 1975. In 2000 founded…

Read More

Έφη Σίμου

H Έφη Σίμου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Επικοινωνίας και ΜMM στη Δημόσια Υγεία στο τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.   Διδάσκει σε μεταπτυχιακό επίπεδο “Πολιτικές Δημόσιας Υγείας”  Στρατηγικές Επικοινωνίας στη Δημόσια Υγεία”  ” Επικοινωνία ΜΜΕ και Κοινωνικά Μέσα”  “Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Υγείας”  ” Διαχείριση Συγκρούσεων και Διαπραγματεύσεις” “Σύγχρονες Προκλήσεις στη Δημόσια Υγεία”.…

Read More