Θωμάς Δημητρίου

Απόφοιτος του Πανεπιστημίου Φιλίας των λαών Μόσχας το 1998. Στην συνέχεια εργάστηκε στο Επιστημονικό Ερευνητικό Κέντρο ΝΝ. Burdenko, στην Μόσχα. Η επιστροφή στην Ελλάδα συνδυάστηκε με την λήψη της ειδικότητας της Αιματολογίας στο Π.Γ.Ν.Ιωαννίνων και Μεταπτυχιακές σπουδές στην Θρόμβωση και Αντιπηκτική Αγωγή στο Π.Γ.Ν.Λάρισας. Υπήρξε Διοικητικά και Επιστημονικά υπεύθυνος Κλινικο Εργαστηριακός Αιματολόγος του Γ.Ν.Κέρκυρας.