Σωτηρούλα Χρίστου

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΗ

 

Ανώτερη Λειτουργός, Υπεύθυνη Κλινικής Θαλασσαιμίας Λευκωσίας, Νοσοκομείο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Είμαι κλινικός γιατρός του Κέντρου Θαλασσαιμίας Λευκωσίας, στο Νοσοκομείο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, με μεγάλη εμπειρία στην κλινική αντιμετώπιση των αιμοσφαιρινοπαθειών

. Παρακολουθώ όλες τις πτυχές της υγείας για ασθενείς με αιμοσφαιρινοπάθειες.

Συμμετείχα και συμμετέχω σε πολλά ερευνητικά προγράμματα.

Το κύριο ερευνητικό μου ενδιαφέρον περιλαμβάνει τη θεραπεία αποσιδήρωσης, τη γονιδιακή θεραπεία για τη θαλασσαιμία, τους συσχετισμούς γονότυπου / φαινοτύπου.

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν εκπαίδευση και διδασκαλία σε φοιτητές ιατρικής.

 

ΜΟΡΦΩΣΗ

 

 • Ιατρική, 1980-1987, 1ο Ιατρικό Ινστιτούτο Μόσχας
 • Επαγγελματική Κατάρτιση, Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, 1988-1989
 • Ειδικότητα στη Γενική Ιατρική, Πανεπιστήμιο Surrey
 • Μεταπτυχιακό στην «Magister Artium – Διοίκηση Μονάδων Υγείας»

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

 • Κέντρο Λευκωσίας Θαλασσαιμίας, Νοέμβριος 1990-σήμερα
 • Ιατρικό Κέντρο Εξετάσεων, Σεπτέμβριος 1990-Νοέμβριος. 1990
 • Αντικαρκινικό Κέντρο ‘Αροδαφνούσα’, Απρίλιος 1990-Αύγουστος 1990

 

Έχω αρκετές σχετικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και παρουσιάσεις σε διάφορα τοπικά και διεθνή συνέδρια

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

 • DEferiprone Evaluation in Paediatrics (DEEP) Fp7-Haelth-2010, Collaborator

 

 • THALAssaemia Modular StratificationSystemforpersonalizedtherapy of beta-thalassemia 2012 – 2016, Fundedby FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1, Collaborator
 • Advancing gene therapyvectorsforthalassaemia 2012 – 2014. Funded by the RPF, Collaborator
 • Genotype / phenotypecorrelationstudiesforHbHdiseasepatients and allβ-thalassaemia patients in Cyprus 2012-2014. Funded by the RPF, Collaborator

 

 • HEPATOMICS project

 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

 

 • Συνεργαζόμενο μέλος στα Ερευνητικά Προγράμματα ENERCA και ITHANET.

 

 • Συντονίστρια του Δικτύου Θαλασσαιμίας Κύπρου, αναγνωρισμένο μέλος του EuroBloodNet, (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς για Αιματολογικές Παθήσεις)