Έφη Σίμου

Έφη Σίμου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Επικοινωνίας και ΜMM στη Δημόσια Υγεία στο τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 

Διδάσκει σε μεταπτυχιακό επίπεδο “Πολιτικές Δημόσιας Υγείας”  Στρατηγικές Επικοινωνίας στη Δημόσια Υγεία”  ” Επικοινωνία ΜΜΕ και Κοινωνικά Μέσα”  “Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Υγείας”  ” Διαχείριση Συγκρούσεων και Διαπραγματεύσεις” “Σύγχρονες Προκλήσεις στη Δημόσια Υγεία”. Είναι επίσης διευθύντρια του τομέα Επιδημιολογίας- Πρόληψης και Ποιότητας ζωής του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα άπτονται της επικοινωνίας και των μέσων μαζικής επικοινωνίας στη Δημόσια Υγεία, του αλφαβητισμού στην Υγεία και τα ΜΜΕ του στρατηγικού σχεδιασμού πολιτικών Δημόσιας Yγείας. Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή βιβλίων, άρθρων, καθώς και  ανακοινώσεων σε συνέδρια στα γνωστικά αντικείμενα, των μέσων μαζικής επικοινωνίας, της επικοινωνίας γιατρού – ασθενούς,  των δεικτών υγείας και υπηρεσιών υγείας,  της ταξιδιωτικής ιατρικής, της πρωτογενούς πρόληψης, της επίδρασης της οικονομικής κρίσης στην υγεία στον τομέα της υγείας. ».  Έχει διατελέσει  συντονίστρια και συγγραφέας των Εθνικών Σχεδίων Δράσης για τη Δημόσια Υγεία: 2008-2012 και του Υγειονομικού Χάρτη 2001-2013.

Στο πλαίσιο της κοινωνικής–εθελοντικής της δράσης, οργάνωσε και συμμετείχε σε εθελοντικά προγράμματα στον τομέα της πρόληψης, της προαγωγής υγείας και της υγείας των γυναικών. Στο διάστημα 2004 έως το 2014 ανέπτυξε με βάση ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες και συντόνισε σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων του νοσοκομείου και την επιστημονική εποπτεία του ακτινολογικού τομέα του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου «Οι Αγ. Ανάργυροι», το Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού Πληθυσμιακού Ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού, στο πλαίσιο του οποίου είχαν πραγματοποιηθεί έως το 2014, 40.000 δωρεάν εξετάσεις σε γυναίκες, κυρίως άπορες και ανασφάλιστες, καθώς και κύκλος επιμορφωτικών σεμιναρίων και ενημερωτικού υλικού για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Είναι ιδρύτρια και πρόεδρος  του  Ινστιτούτου Επικοινωνίας και Αλφαβητισμού στην Υγεία και στα ΜΜΕ (hit.org.gr) που έχει στόχο την  ανάπτυξης της κριτικής σκέψης, αναφορικά με την πληροφορία υγείας και τα fake news στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Σε αυτό το πλαίσιο ίδρυσε (2017) και επιμελήθηκε επιστημονικά το “MedandMe” (medandme.gr) την πρώτη ολοκληρωμένη εκστρατεία επικοινωνίας για τη συμμετοχή των ασθενών στη λήψη αποφάσεων, την επικοινωνία γιατρού- ασθενούς και τον αλφαβητισμό στην Υγεία.